विज्ञानाची गुपिते : हवेमध्ये शंभर टक्के ऑक्सिजन असता तर?

माणसाला जगण्यासाठी सर्वात महत्वाचा असतो तो म्हणजे ऑक्सिजन. श्वासाशिवाय माणूस जगूच शकत नाही आपल्याला हे माहीतीच आहे पण याचा अर् केवळ ऑक्सिजन माणसाला तारत नाही याची अनेकांना कल्पना नसते , त्याच्या जोड़ीला अन्य वायूही फार मोलाचे असतात , पण हे आपणास ठावूक नसते समजा हवेमध्ये केवळ शंभर टक्के ऑक्सिजन असते तर काय परिणाम घडले असते? आपल्याला वाटेल फार छान झाले असते , नाही याने आपल्या रोजच्या जगण्यात फार अड़चणी आल्या असत्यॉ, चुली मध्ये फुंकणीचा वापर करावा लागला नसता. The secret of science: What if the air contains 100% oxygen?

झाडांना अन्न बनवण्यासाठी कार्बन डायऑक्साइडची फार गरज असते. तो जर मिळाला नाही तर झाडे व पिके सुकून जातील. गाडी चालू करण्यासाठी बटन दाबले तर, तिथेच स्फोट झाला असता. काडी पेटीवर काडी घासून जशी आग लागते तशी तुम्ही भिंतीवर हात घासून आग लावू शकला असता.

इतकेच नव्हे तर जेथे जेथे थोडे देखील घर्षण निर्माण झाले असते तेथे आग लागली असती. ऑक्सिजन वायू हा फ्लोरिन नंतर सर्वात इलेक्ट्रो निगेटिव्ह आहे. म्हणजे त्याचा एक अणू बाकीच्या सर्व अणुंचे दोन इलेक्ट्रॉन स्वतःजवळ खेचून घेतो. या अभिक्रियेत खूप ऊर्जा प्रकाश आणि उष्णतेच्य स्वरूपात सोडली जाते. यालाच आपण आग म्हणतो. थोडक्यात जिथे जिथे आपल्याला आग दिसते तिथे ऑक्सिजन बाकीच्या अणुंकडून इलेक्ट्रॉन खेचून घेत असतो. यालाच तुम्ही आग म्हणता. यामुळे वातावरणात ऑक्सिजनच्या जोड़ीला अनेक वायू आहेत हे फार मोलाचे आहेत, यामुळे आपले जीवन सुखकर झाले आहे.

The secret of science: What if the air contains 100% oxygen?