लाईफ स्किल्स : यशाची खरी सुरुवात आधी होते मनात

आयुष्यभर प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला स्वतःला स्वतःला जीवनात यशस्वी कसे व्हावे हे विचारते. तुम्हाला माहिती आहे, असे लोक आहेत जे त्यांना आवश्यक असलेले सर्व उद्दीष्ट साध्य करतात आणि जे सर्व गोष्टींमध्ये अयशस्वी होतात ते आहेत. आपण यश प्राप्त करण्यासाठी स्वत:ला शेकडो संधी देवू शकता. पण एकदा गेलेली वेळ परत कधी येत नसते. त्यामुळे वेळेनुसार बदल करीत यशाला गवसणी घातला आली पाहिजे. कोणत्या गोष्टीत किंवा जीवनात यश मिळवायचे असेल तर काही बाबी जरूर केल्या पाहिजेत. पहिले म्हणजे आपण नेमके काय कणार आहोत हे आधी ठरवा. म्हणजेच सर्व प्रथम, एक ध्येय तयार करा आणि ते साध्य करण्यासाठीची योजना आखा. Life Skills: The real beginning of success is in the mind

या योजनेचा तारीखवार असा आराखडा एका वहीत स्वच्छ पेनाने लिहा. हे उद्दीष्ट अशा प्रकारे तयार केले जाणे आवश्यक आहे. म्हणजे आपले ध्येय गाठण्यासाठी केव्हा, काय, किती करायचे तसेच कोणाबरोबर कसे वागायचे आदींचा सारा तपशीलही ठरवा. आपल्या यशाकडे नेणाऱ्या याजनेत नकाराला आजिबात स्थान देवू नका. नेहमी आशादायक विचार करा. तेच फायद्याचे असतात. सूत्रीकरण मध्ये समाविष्ट केलेले सर्व क्रियापद परिपूर्ण असले पाहिजेत, जसे मी हे करेन, आणि मी ते करण्याचा प्रयत्न करेन असे शब्दप्रयेग मनला असले पाहिजे. यशाची खरी सुरुवात आधी डोक्यात किंवा मनात होत असते आणि मग कृती घडते. त्यामुळे आधी यश व्हिज्युलाईज करा.

तरच तुम्हाला यश मिळेल. खेळाडूंचे पहा. जेव्हा ते मैदानात उतरतात त्यावेळी जिकंण्याची जिद्द घेवूनच. त्यांच्यातील जिगर त्यांना यशाकड नत. आपण अनेकदा क्रिकेट किंवा फुटबॉलसारखे सांघिक किंवा बॅटमिंटन, टेनिससारखे वैयक्तिक सामने पाहिले असतील. यात अनेकदा खेळाडू पराभवाच्या छायेतून जिगरबाजपणे विजय खचून आणतात. यश मिळवण्याची ही जिगर त्यांच्यात येते कोठून. यासाठी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ते मनात नकाराला कधी स्थानच देत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे सारे शऱीर व मन केवळ विजय मिळवण्याच्या कामासाठीत झटत असते. खेळाडूंचा हा आदर्श प्रत्येकाने आपल्या वैयक्तिक जीवनातदेखील अंगिकारायला काहीच हरत नाही.

Life Skills : The real beginning of success is in the mind