विठ्ठल रखुमाईला शोभुनी दिसतो तिरंगा!

स्वातंत्र्यदिना निमित्त  पंढरपुरच्या श्री विठ्ठल मंदिरात विशेष सजावट करण्यात आली आहे

भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंग्याच्या रंगातील फुलांची आकर्षक सजावट केली गेली आहे

विठ्ठल-रखुमाईला देखील तिरंगा ध्वजाच्या रंगातील फुलांचा हार घातला गेला आहे.

संपूर्ण मंदिर परिसर तिरंगामय झाल्याने अधिकच उठून दिसत आहे.

स्वातंत्र्यदिना निमित्त मंदिराची ही विशेष सजावट भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.