याना मीरने लिबलल्सच्या डोळ्यांत घातले अंजन काश्मीरमधून ३७० कलम हटविल्यानंतर राज्यात कोणकोणत्या सकारात्मक गोष्टी घडल्या, याचा लेखाजोखा सादर करून काश्मिरी activist याना मीर हिने लिबरल्स आणि फुटीरतावाद्यांच्या डोळ्यांत अंजन घातले.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*