ठाकरे – पवार सरकारची एवढीही औकात नाही की ते संतश्रेष्ठांच्या पालखी प्रवासाचे पैसे भरू शकतील…!!

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*