ओल्या दुष्काळावरून शेतकऱ्याचे ठाकरे सरकारवर कवितेतून “कोरडे” अतिवृष्टीने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्याने ओल्या दुष्काळावरून महाराष्ट्राच्या ठाकरे सरकारवर कवितेतून अक्षरश: “कोरडे” ओढले आहेत.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*